Púchovské centrum jednodňovej a plastickej chirurgie

042/3 810 044

info@mgmmedical.sk

Zväčšenie pier (chirurgicky, injekovateľné implantáty, Permalip)

Pery sú čarovnou dominantou tváre. Ich neuspokojivý tvar trápi mnoho žien. Vzhľad úst a pier je zväčša daný geneticky, ale môže byť narušený chorobou, úrazom, či predchádzajúcou operáciou. Najčastejšie však býva zmena tvaru pier zapríčinená vekom. S pribúdajúcimi rokmi klesá elasticita a poddajnosť kože, aj pier. Pery sa zužujú, strácajú svoj mladistvý vzhľad a postupne menia výraz tváre.

Metódy korekcie pier:

  1. Chirurgické zväčšenie-augmentácia
  2. Výplne /fillery/
  3. Permalip

1. Chirurgické zväčšenie - augmentácia:

vykonáva sa najčastejšie na hornej pere, u ktorej chýba vertikálny rozmer (tzv. čiarkovité pery).
Ide o chirurgické zväčšenie tohto rozmeru tzv. V-Y posunom zvnútra hornej pery (vo vestibule). Robí sa v dvoch fázach. Najskôr stredná časť a po 2 mesiacoch postranné časti hornej pery. Operácia sa vykonáva v miestnom znecitlivení. Zákrok sa realizuje ambulantne. Používa sa vstrebateľný šijací materiál. Opuch po výkone pretrváva cca do 48 hodín.

2. Výplne (fillery)

Možno nimi korigovať:

  • tvar červene (napr. stranovú asymetriu), zvýrazniť stredové srdiečko,
  • objem červene (prázdne, zvráskavené pery),
  • vyplniť vertikálne, tzv. fajčiarske vrásky na hornej pere.

Používajú sa vstrebateľné fillery: najčastejšie je používaná kyselina hyalurónová - mnoho druhov, podľa typu prepletenia s kolagénom (bifázické, monofázické, polydenzifikované/nepresvitajú) - možno ich implantovať aj veľmi povrchovo.
Trvanie estetického efektu je závislé od kvality zvoleného materiálu a individuálneho fyziologického stavu klienta (stav metabolizmu, fyzická záťaž, diéta). Priemerne je to cca 5 - 8 mesiacov.

Viac ako 4 roky je na trhu dostupný nový, vstrebatelný výplňový preparát na báze 4% polyethylén glykol diakrylátu s názvom Remake, pri ktorom sa podarilo predĺžiť trvácnosť na cca trojnásobok účinku kyseliny hyalurónovej (v optimálnom++ prípade až do 18 mesiacov).

3. PermaLip

je trvalé zväčšenie pier pomocou implantátu vyrobeného z mäkkého solídneho silikónu. Jedná sa o miniinvazívny zákrok v lokálnej anestézií. Zákrok ponúka rýchle a bezpečné riešenie zväčšenia pier, s okamžitým výsledkom a prirodzeným efektom. Po lokálnom znecitlivení sa v kútikoch úst vytvoria dva malé nárezy, cez ktoré sa pomocou špeciálnej kanyly vťahuje implantát do pery a vycentruje sa. Zákrok trvá cca 30 min, hojenie do cca 5 dní.
PermaLip je dostupný v rôznych veľkostiach na uspokojenie individuálnych potrieb klientov – od mierneho zvýraznenia pier až po plné zmyselné pery.

O nás

Spoločnosť MGM Medical, s.r.o. vznikla v roku 2009.

Kde nás nájdete?

MGM medical, s.r.o.
NsP Zdravie Púchov
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov

Kontaktné údaje

mobil: 0905 944 067
tel.: 042 38 10044
email: info@mgmmedical.sk

Copyright © 2017 MGM medical, s.r.o.

Created by JKC, s.r.o.