Púchovské centrum jednodňovej a plastickej chirurgie

042/3 810 044

info@mgmmedical.sk

Zmenšovanie prsníkov (Redukčná mamaplastika)

Mnoho žien trpí problémom veľkých prsníkov, čo sa odráža v dlhodobých problémoch s bolesťami chrbtice a pliec, zlým držaním tela, kožnými komplikáciami a značným psychickým dyskomfortom. Operácia je pomerne častá, má veľmi pozitívny efekt, nie len estetický, ale i psychický a významne ovplyvňuje kvalitu života ženy.

Zákrok je indikovaný a vhodný pre ženy, ktoré trpia bolesťami hlavy, chrbta, krku a ramien z dôvodu veľkej váhy prsníkov, ženy, ktoré majú neproporčne veľké poprsie v porovnaní so zbytkom postavy alebo majú psychické, či emocionálne problémy v súvislosti s veľkým poprsím a i.

Zmenšenie prsníkov:

Podstata operácie spočíva v zmenšení veľkosti prsnej žľazy - v odstránení jej nadbytočného žľazového tkaniva, tuku, kože a posunu bradavky s dvorcom. Operácia nie je vekovo limitovaná, ale spravidla sa prsníky operujú až v období zrelosti ženy. Cieľom zákroku je poprsie, ktoré je proporcionálne a pocitovo v súlade s postavou ženy a jej predstavami. Súčasne pri redukčnej mamaplatike sa často vykonáva aj modelácia prsníkov.

Pred operáciou:

Operácii predchádza konzultácia s plastickým chirurgom, ktorý Vás bude operovať, počas ktorej sa porozprávate o možnostiach, spôsobe operácie, vedení rezov a o všetkom, čo potrebujete pred operáciou vedieť a zaujíma vás. Lekár vás vyšetrí a v prípade záujmu sa stanoví termín operácie.

Zákrok prebieha v celkovej anestézii, čiže klientka je úplne uspatá. Predoperačne je potrebné kompletné laboratórne vyšetrenie krvi a interné predoperačné vyšetrenie (cez obvodného lekára, alebo u nás- hradí si ho klientka sama). Odporúča sa dva týždne pred operáciou neužívať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalycilovu (Aspiryn, Anopyrin, Alnagon a i.) z dôvodu rizika zvýšeného krvácania. V prípade fajčiarok sa odporúča dva týždne pred aj po operácií nefajčiť. Ak užívate antikoncepciu, je vhodné prekonzultovať so svojim gynekológom jej prípadné vysadenie. Klientka musí byť zdravá (neprítomnosť akútneho ochorenia- chrípka, angína 3 týždne pred plánovanou operáciou). V prípade akútneho ochorenia sa termín operácie prekladá. Večer pred zákrokom je vhodné oholiť si podpazušie, osprchovať sa a 6 hodín pred operáciou nič nejesť a nepiť.

Operácia:

Zákrok sa vykonáva celkovej anestézii, trvá 1,5 až 3 hodiny - záleží od rozsahu operácie. Operácia je pomerne náročná - odstraňuje sa nadmerné množstvo prsného tkaniva, bradavka s dvorcom sa posúva vyššie (je možná aj úprava veľkosti dvorca). Rez je vedený okolo dvorca bradavky, následne kolmo na dol a pri veľkých prsníkoch sa pokračuje v oblasti podprsníkovej ryhy (tvar obráteného písmena T).

Pooperačné obdobie a režim:

Po operácií je klientka monitorovaná, podávajú sa analgetiká, preventívne antibiotika a pri nekomplikovanom pooperačnom priebehu je na druhý deň ráno po kontrole prepustená v sprievode dospelej osoby domov. Špeciálnu kompresnú podprsenku, ktorú má klientka od operácie je nutné nosiť 6 týždňov, ak plastický chirurg neurčí inak. Po týždni prichádza klientka na kontrolu a preväz. Stehy sa vyberajú po 14 dňoch od operácií. V prípade použitia vstrebateľných šijacích materiálov sa stehy nevyberajú, sú samovstrebateľné. Jazvy zostávajú po obvode celej bradavky, ďalej kolmo dole smerom k podprsníkovej ryhe a pri veľmi veľkých prsníkoch i v priebehu tejto ryhy. Ich rozsah nie je taký veľký a pri porovnaní s výsledným benefitom naozaj zanedbateľný.

Bolesť po zákroku je zvládnuteľná analgetikami. Najvýraznejšia je tesne po operácií a postupne ustupuje. Prvý týždeň sa odporúča kľudový režim, nešoférovať. Do bežných denných činnosti a k ľahkej fyzickej a domácej aktivite sa odporúča prinavrátiť po 2 týždňoch. Do práce (nie fyzicky náročnej) približne po 2-3 týždňoch. Vyvarovať sa dvíhaniu rúk nad úroveň oči. Športové aktivity a plná fyzická záťaž sa odporúča po 3 mesiacoch, kedy môžeme považovať výsledok zákroku za definitívny.

Komplikácie:

Rekonvalescencia je proces individuálny, na ktorý vplýva mnoho faktorov. V pooperačnom období je potrebné rešpektovať a riadiť sa odporúčaniami chirurga. Pred prepustením je klientka informovaná o pooperačnom režime, bežných symptómoch, ktoré sa môžu vyskytnúť a o možných príznakoch komplikácií, kedy treba hneď informovať lekára prípadne kliniku.

O nás

Spoločnosť MGM Medical, s.r.o. vznikla v roku 2009.

Kde nás nájdete?

MGM medical, s.r.o.
NsP Zdravie Púchov
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov

Kontaktné údaje

mobil: 0905 944 067
tel.: 042 38 10044
email: info@mgmmedical.sk

Copyright © 2017 MGM medical, s.r.o.

Created by JKC, s.r.o.