Púchovské centrum jednodňovej a plastickej chirurgie

042/3 810 044

info@mgmmedical.sk

O nás

MUDr. Mária Brozmanová

Atestácia: dermatovenerológia

Členstvo: Spoločnosť plastickej chirurgie, Slovenská lekárska komora, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská dermatovenerologická spoločnosť, Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky, Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie.

Prax: Po absolvovaní štúdia v roku 1995 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave , odbor všeobecné lekárstvo nastúpila do FN v Bratislave na I. dermatovenerologickú kliniku ako sekundárny lekár na lôžkové oddelenie.

V roku 2000 získala špecializáciu v odbore dermatovenerológia. Od roku 2002 pracovala ako ambulantný lekár I. dermatovenerologickej kliniky FN v Bratislave. Od roku 2003 pôsobí ako samostatný lekár - dermatovenerológ v Ústave lekárskej kozmetiky, a. s. Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí doma aj v zahraničí.

Každoročne sa zúčastňuje kongresov zameraných na „Anti – ageing medicine" a uplatňuje nové metódy a poznatky v každodennej praxi. Je členkou Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej dermatologickej spoločnosti, Spoločnosti estetickej dermatovenerológie a kozmetiky, Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej a českej spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie.

"Od roku 2008 som pracovala v 1. laserovom dermatokozmetickom centre. Každoročne sa zúčastňujem na domácich aj zahraničných kongresoch, prednášam na zahraničných kongresoch a v roku 2010 som absolvovala prax na zahraničnej klinike, kde som sa ako 1. na Slovensku venovala aplikácii kyseliny hyalurónovej kanylami - zameranie na objemové výplne tváre."

MUDr. Tomáš Kopal

Atestácia: dermatovenerológia

Členstvo: Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti, Slov. spoločnosti pre liečbu rán a predsedom Sekcie hojenia rán Slovenskej dermatologickej a venerologickej spoločnosti.

Prax: Po absolvovaní štúdia v roku 2000 na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, odbor všeobecné lekárstvo nastúpil na kožné oddelenie v NsP Žilina ako sekundárny lekár. V roku 2003 absolvoval atestáciu I. stupňa v odbore dermatovenerológia a v roku 2005 absolvoval atestáciu II. stupňa v tomto odbore. Od roku 2004 až do súčasnosti je vedúcim lekárom na kožnom oddelení v NsP Považská Bystrica.

MUDr. Ladislav Bogdán

Atestácia: plastická chirurgia

Vzdelanie:

  • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, ukončená promóciou v r.2008
  • Špecializačná atestácia v odbore plastická chirurgia v r.2014

Prax:

  • 2008-2009 II. Chirurgická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
  • 2010-2014 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie SZU FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica
  • 2013-2014 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UK a UN Bratislava
  • 2014 Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie UN Bratislava

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Slovenská spoločnosť plastickej a estetickej chirurgie, Slovenská spoločnosť chirurgie ruky, ESPRAS /European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery/, IPRAS /International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery/

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil na Chirurgickú kliniku FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, kde absolvoval prax v chirurgických odboroch. Následne prestúpil na Kliniku plastickej chirurgie, kde sa v rámci špecializačnej prípravy venoval rekonštrukčným a mikrochirurgickým technikám a estetickým operáciám u dospelých a v spolupráci s detskou FN aj u detí. Po absolvovaní odbornej praxe na Klinike plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Bratislave úspešne ukončil špecializačné vzdelávanie atestáciou v odbore plastická chirurgia. Pravidelne sa zúčastňuje domácich aj medzinárodných odborných kongresov, sympózií a workshopov. Ďalším vzdelávaním a absolvovaním odborných kurzov doma aj v zahraničí získal certifikáty z estetickej chirurgie na aplikáciu rôznych druhov výplňových materiálov a použitie laserových techník. V súčasnosti pôsobí ako člen tímu v Avelane clinic v Nitre.

O nás

Spoločnosť MGM Medical, s.r.o. vznikla v roku 2009.

Kde nás nájdete?

MGM medical, s.r.o.
NsP Zdravie Púchov
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov

Kontaktné údaje

mobil: 0905 944 067
tel.: 042 38 10044
email: info@mgmmedical.sk

Copyright © 2017 MGM medical, s.r.o.

Created by JKC, s.r.o.